Defterdarlığımız Personeline Teşekkür Belgesi Verildi

Defterdarlığımızda Hizmet Alımı Suretiyle Görev Yapan Personelimiz Nurullah KARAÇAM’a Defterdarımız Sayın Fahrettin PALAOĞLU Tarafından Defterdarlığımız Hizmetlerini Yerine Getirmedeki Gayret Ve Çalışmalarından Dolayı Teşekkür Belgesi Verildi.