İrtifak Hakkı Tesis Taşınmaz Mal ve Satışı Yapılacak Taşınır Malların İlanı

İrtifak Hakkı Tesis Taşınmaz Mal ve Satışı Yapılacak Taşınır Malların İlanıilan metnihttp://erzurumdefterdarligi.gov.tr/wp-content/uploads/sites/35/2018/08/ilan-metni.docx