Erzurum Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz Mal ve Satışı Yapılacak Taşınır Malların İlanı

Erzurum Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz Mal ve Satışı Yapılacak Taşınır Malların İlanı ilan metnihttp://erzurumdefterdarligi.gov.tr/wp-content/uploads/sites/35/2018/08/ilan-metni-1.docx