Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara İlişkin İlan

Milli Emlak Müdürlüğü Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara İlişkin İlan